ÖSTERSJÖN: Norrtälje

(Uppland)

Ett smakprov på havspaddling

Gräddö ligger strax utanför Norrtälje på Rådmansö, en av närmare 13 000 öar i Roslagens skärgård. Med denna utgångspunkt är turalternativen många – från dagsturer i den relativt skyddade, lummiga innerskärgården, till flerdagspaddlingar i karg ytterskärgård.
Gräddös historia är nära knuten till vatten, både till nytta och nöje: på 1700-talet avseglade svenska krigsfartyg härifrån, vid förra sekelskiftet byggdes ståtliga sommarhus till badgästerna och på 1950-talet blev det färjeläge för finlandstrafiken.
Vattenlivs östersjötur är en dagstur runt Lidö, en del av naturreservatet med samma namn. På ön finns flera fina ställen att gå iland på för att äta matsäck och upptäcka öns vackra natur. Det går att vandra både bland knotiga träd i ädellövskogen och bland tallar på stenig hällmark uppe i norr. Om ni vill dröja er kvar har ön flera övernattningsmöjligheter.

Hyr kanot och lär er paddla

Kajak & Uteliv i Gräddö är en riktig kajakbas som hyr ut kajaker och SUP-brädor, ordnar turer och paddelkurser.

Vid Kajak & Uteliv startar paddlingsturen och här får du tillgång till karta över området.

Lär dig mer om Östersjön!

På Lidö finns både barrskog, ädellövskog och blandskog med både löv- och barrträd. Det finns också åkrar, betesmarker och flacka hällmarker med tallar. Den omväxlande naturen gör att många djur- och växtarter trivs på ön.

Den biologiska mångfalden är en av anledningarna till att Lidö och öarna runt omkring är ett naturreservat. Särskilda regler gäller där för att människor ska kunna besöka och upptäcka området utan att skada eller förstöra naturen.

Lidö har många olika slags fåglar. I skogar och lundar kan man se och höra nötkråka, gransångare och rosenfink. I öppnare terräng och över havet syns havsörn, fiskgjuse och häger. Havsörnen är Sveriges största rovfågel med en vingbredd på hela 2,5 m. Den har varit nästan utrotad, men finns nu åter på många håll, både utmed kusten och inne i landet. Havsörnar jagar byten både på land och i vatten. De är skickliga flygare och kan dyka och glida utmed vattenytan och fånga fiskar i klorna.

Här lever också gråsälen, som är vår största och vanligaste säl. En kut, en sälunge, är ungefär en meter lång och lite pälsig när den är nyfödd. Den diar sin mamma, växer fort och får ett tjockt späcklager som skydd mot kylan. Som vuxen kan sälen bli upp till tre meter lång och väga 300 kg. Sälarna är skickliga simmare och äter allra helst strömming. Förr jagades gråsälarna och var nära att bli utrotade, men de har blivit fler igen sedan man förbjöd jakten.

Bland många andra blommor vid Norrsundet på norra Lidö växer lundkovallen, som också kallas Natt och dag. Den blommar med gula blommor i juni, och har ibland kallats för svenska flaggan, eftersom den har blåaktiga blad intill de gula blommorna.

Vid Östersjöns stränder ses tunna, bruna rester av ålgräs som ibland felaktigt kallas för tång. Det är nämligen en blomma, men blommorna är små och svåra att se. Ålgräset växer på havsbotten och ger skydd åt fiskyngel, kräftdjur, musslor och snäckor.

På stranden kan det också ligga snäckskal från hjärtmusslor. De lever på havsbotten, gärna nergrävda i slam, men behöver vatten med hög syrehalt. Därför drabbas de hårt av den övergödning som sker i Östersjön. De näringsämnen som finns kvar i vårt renade avloppsvatten förbrukar vattnets syre och gör att känsliga djur- och växtarter dör. Tänk därför på att inte kissa i eller alldeles nära vattnet.

PADDLA GENOM SVERIGE

UT PÅ ÄVENTYR!