OM VATTENLIV

Vattenliv är ett projekt som drivs av Svenska Frisksportförbundet och Svenska Kanotförbundet. Vi har fått ekonomiskt bidrag till projektet från Naturvårdsverket via Svenskt Friluftsliv, en paraplyorganisation för ideella friluftsorganisationer.

Syftet med projektet är att inspirera fler att ge sig ut i naturen och prova på paddling samt att öka medvetenhet och kunskap om miljön i och kring våra vattendrag och vikten av att värna dem.

Frisksport logotyp
Svenska Frisksportförbundet

Frisksport är ett sätt för människor att må bra och ha kul tillsammans. Det finns fler är 50 frisksportklubbar runtom i Sverige och vi har medlemmar i alla åldrar. Aktiviteterna i klubbarna skiljer sig åt och för en del medlemmar innebär frisksport äventyr med fjällvandring, forsränning och klättring medan det för andra är kulturella utflykter, volleybollträning eller bastubad tillsammans med vänner. Alla våra aktiviteter är fria från alkohol, tobak och andra droger. Frisksport är vad vi kallar en hälsosam livsstil.

Läs mer om oss på www.frisksport.se och hitta den frisksportklubb som ligger närmast dig.

Svenska Kanotförbundet

Svenska kanotförbundet (SKF) har organiserat svensk kanotsport sedan 1904 och samlar idag mer än 100 kanotföreningar och ett hundratal godkända kanotcentraler i hela landet.

Kanot är till för alla åldrar och det finns kanoter som passar de flesta miljöer – allt från stilla vatten till fors eller hav med tuffa utmaningar. Förbundets verksamheter omfattar såväl rekreationspaddling som motions- och tävlingsverksamhet. Dessutom finns en omfattande utbildningsverksamhet såväl för att utveckla personliga färdigheter som ledarutbildningar inom flera grenar.

Läs mer om oss på www.kanot.com

Svenskt Friluftsliv

Svenskt Friluftsliv företräder 26 svenska ideella friluftsorganisationer gentemot regering, riksdag och myndigheter. Dessa organisationer har sammanlagt 1,6 miljoner medlemmar, varav 300 000 är barn och ungdomar. Totalt finns 9 000 lokala och regionala föreningar.

Läs mer på svensktfriluftsliv.se

KONTAKTA OSS

Vill du komma i kontakt med oss så kan du använda formuläret här nedan.