INSJÖ: Sommen

(Småland)

I klart vatten mellan Sommens branta klippväggar

På en paddeltur i sjön Sommen upplever du ett mäktigt möte mellan skogen och vattnet. Sjön ligger på gränsen mellan Småland och Östergötland och är Sveriges sjuttonde största sjö. Den är känd för sitt klara, näringsfattiga vatten och för sitt fina fiske – här finns bland annat röding, öring och sik.
Det sprickrika och bergiga landskapet har gett sjön en flikig, oregelbunden form med smala fjärdar, vikar och nästan 300 öar. Vattenlivs insjötur startar i Tranås och går norrut till några fina vikar med stränder där ni kan bada och ha fina pauser.

Ni behöver inte följa turen på vår karta utan kan välja att paddla den sträcka ni tycker passar er. Det går till exempel att paddla ner till Sommens största ö, Torpön, där det finns möjlighet att både fika, köpa matsäck eller prova på höghöjdsbanan. Torpöns Naturum berättar mer om det dramatiska landskapet och dess djur och växter.

Övernatta och hyr kanot

Petrus Kajak i Tranås är utgångspunkten för vår insjötur och för många andra turer i Sommens västra del. De erbjuder flera olika slags kanoter, både kanadensare samt enkel och dubbel kajak.
Precis intill finns också en camping där ni kan övernatta i anslutning till turen.

Vid Petrus Kajak startar paddlingsturen och här får du tillgång till karta över området.

Lär dig mer om insjön!

Sommen är en stor och omväxlande sjö – här finns både smala, djupa fjärdar, större grundare områden, klart vatten och olika näringsrika områden. Detta gör sjön mycket artrik – det finns till exempel 22 olika fiskarter i sjön

Storrödingen och den sjölevande öringen är två av de fiskarter man vill vara extra rädd om. Eftersom antalet har minskat med tiden är myndigheterna särskilt uppmärksamma på att skydda deras livsmiljö. Du hittar även vanliga fiskarter som gädda, gös och abborre.

Flera fågelarter trivs också i och vid Sommen. Några av dem är häger och skäggdopping. Med lite tur kan man se även havsörn eller fiskgjuse, som dock är fridlyst och minskar i antal.

Storlommen bygger bo på land men nära vattnet, eftersom den rör sig dåligt på land. Dess namn, lom, finns också i ordet ”lomhörd”, och är ett gammalt germanskt ord som betyder ”skrika”. När lommen ropar hörs det på långt håll, och ljudet används ibland för att öka spänningen på film.

En välkommen återvändare till Sommen är den mäktiga pilgrimsfalken, som lever bland klipporna runt sjön. På 1970-talet var pilgrimsfalken nästan utrotad i Sverige. Det berodde bland annat på att gifter i naturen gjorde deras äggskal så tunna att de gick sönder. Men man lyckades rädda arten genom att förbjuda bland annat bekämpningsmedlet DDT och genom att föda upp falkar i fångenskap. Pilgrimsfalken är ett av världens snabbaste djur och kan komma upp i 320 km/h när den dyker.

På några av sjöns strandklippor växer den mycket ovanliga sandliljan. Arten är rödlistad, vilket innebär att den riskerar att utrotas. För att skydda sådana växter är det viktigt att inte plocka växter som man inte känner till, eller som det bara finns några stycken av. Det kan vara ett spännande detektivarbete att ha med en flora (bok om växter) och försöka hitta de växter man ser i den. Njut av växterna där de finns, både för att skydda dem och ge andra chansen att se dem.

PADDLA GENOM SVERIGE

UT PÅ ÄVENTYR!